еклипс информационни технологии

data concentrator bulgaria - Industrial IoT Solution
nb iot terminals bulgaria - Industrial IoT Solution
grid monitoring bulgaria - Industrial IoT Solution
cellular routers bulgaria - Industrial IoT Solution
celluar modems bulgaria - Industrial IoT Solution
telemetrix ami head end - Industrial IoT Solution

еклипс продукти

еклипс Новини

utility - Industrial IoT Solution

NB-IoT за интелигентно измерване

Теснолентовият Интернет на нещата (NB-IoT) е една от ключовите технологии за свързаност на всичко. NB-IoT е устойчив на бъдещето за най-висока оперативна съвместимост. Той е безжичен, изисква минимално мрежово планиране и следователно предоставя неограничени възможности. Решението Eclipse NB-IoT е насочено към клиенти в интелигентна вода, интелигентно електричество, интелигентна газ, интелигентно осветление.

View Product